تعرفه های تولید محتوا

طراحی لوگو


طراحی لوگو تایپ

( نوشتاری یا وردمارک )

۲ اتود۱ درخواست ویرایش۱۴۰,۰۰۰ تومان تحویل ۴ روزه
۳ اتود۲ درخواست ویرایش ۱۹۰,۰۰۰ تومانتحویل ۵ روزه
۴ اتود۳ درخواست ویرایش۲۳۰,۰۰۰ تومانتحویل ۶ روزه
۵ اتود۴ درخواست ویرایش۲۸۰,۰۰۰ تومانتحویل ۷ روزه
۸ اتود۵ درخواست ویرایش۴۸۰,۰۰۰ تومانتحویل ۱۰ روزه
طراحی لوگو تصویری

( نمادین یا سمبولیک )

۲ اتود۱ درخواست ویرایش۱۷۰,۰۰۰ تومان تحویل ۴ روزه
۳ اتود۲ درخواست ویرایش ۲۳۰,۰۰۰ تومانتحویل ۵ روزه
۴ اتود۳ درخواست ویرایش۳۳۰,۰۰۰ تومانتحویل ۶ روزه
۵ اتود۴ درخواست ویرایش۴۱۰,۰۰۰ تومانتحویل ۷ روزه
۸ اتود۵ درخواست ویرایش۵۶۰,۰۰۰ تومانتحویل ۱۰ روزه
طراحی لوگو ترکیبی

( تلفیق تایپ و تصویر )

۲ اتود۱ درخواست ویرایش۱۹۰,۰۰۰ تومان تحویل ۴ روزه
۳ اتود۲ درخواست ویرایش ۳۹۰,۰۰۰ تومانتحویل ۵ روزه
۴ اتود۳ درخواست ویرایش۴۸۰,۰۰۰ تومانتحویل ۶ روزه
۵ اتود۴ درخواست ویرایش۵۵۰,۰۰۰ تومانتحویل ۷ روزه
۶ اتود۵ درخواست ویرایش۶۵۰,۰۰۰ تومانتحویل ۱۰ روزه
طراحی لوگو مونوگرام

( حرف اول برند )

۲ اتود۱ درخواست ویرایش۱۶۰,۰۰۰ تومان تحویل ۴ روزه
۳ اتود۲ درخواست ویرایش ۳۵۰,۰۰۰ تومانتحویل ۵ روزه
۴ اتود۳ درخواست ویرایش۴۴۰,۰۰۰ تومانتحویل ۶ روزه
۵ اتود۴ درخواست ویرایش۵۲۰,۰۰۰ تومانتحویل ۷ روزه
۸ اتود۵ درخواست ویرایش۶۰۰,۰۰۰ تومانتحویل ۱۰ روزه

نوشتن مقاله


نوشتن مقالهرعایت اصول سئو / ۳ عکسهر کلمه ۲۵۰ تومانهر عکس اضافه ۱۲,۰۰۰ تومان

طراحی کارت ویزیت


طراحی کارت ویزیتیک رو۱ اتود۵۷,۰۰۰ تومانهر اتود اضافه ۲۴,۰۰۰ تومان
دو رو۱ اتود۸۷,۰۰۰ تومانهر اتود اضافه ۴۰,۰۰۰ تومان

طراحی بنر


طراحی بنر متحرک۲۵۸,۰۰۰  تومان
طراحی بنر ثابت۵۶,۰۰۰  تومان
طراحی بنر هدر سایت۸۳,۰۰۰  تومان

طراحی سربرگ


طراحی سر برگ۹۳,۰۰۰  تومان
شروع چت
گروه بست وب لند جهت پیشبرد و رفاه حال شما کاربران عزیز، حمایت و پشتیبانی خود را از طریق واتساپ نیز ارائه می دهد .
Powered by